Ongevalsformulier


In bijlage kunnen jullie een ongevalsformulier terugvinden.

 

Gelieve bij gebruik dit STEEDS recto-verso af te drukken om geldig te zijn.

 

Dit formulier moet binnen 21 kalenderdagen na het ongeval in het bezit zijn van de KBVB.

 

Bezorg dit formulier steeds aan onze GC (Jurgen Steeman) die dit verder met de KBVB zal afhandelen.

 


Download
Ongevals-aangifte
Steeds recto-verso afdrukken voor officieel gebruik
aangifte-van-ongeval-nieuw-document-1.pd
Adobe Acrobat document 792.8 KB

Een sportongeval… wat te doen ?

DEFINITIE

Onder ongeval wordt verstaan, de schade veroorzaakt door het plotseling

of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil

van het slachtoffer (duel, balbetwisting). Tendinitis bv. is een gevolg van

overbelasting en is bijgevolg geen ongeval.

WAT TE DOE NA EEN SPORTONGEVAL

Indien mogelijk, bij een eerste bezoek aan dokter of ziekenhuis het aangifteformulier laten invullen.

Binnen de 3 dagen overhandigen aan Jurgen Steeman (GC)

Gelieve klevertjes ziekenfonds bij te voegen

 

WAT IS BELANGRIJK OM WETEN

- Ziekenhuiskosten : Kies een gemeenschappelijke kamer, immers de opleg voor een éénpersoonskamer

en hieruit vloeiende erelonen worden niet terugbetaald.

- Kiné-beurten : (persoonlijk aandeel) worden enkel terugbetaald wanneer zij op voorhand aangevraagd

(aanduiding op aangifteformulier is NIET voldoende voor het vermelde aantal beurten) en je minstens 15 dagen inactief blijft. Indien u kiné nodig hebt dient u een fotokopie van het doktersvoorschrift voor kiné over te maken aan Jurgen Steeman en dit vooraleer de kinébehandeling een aanvang neemt. Anders is er geen tussenkomst van de K.B.V.B. Bij verlenging van kiné beurten, dient er opnieuw

een fotokopie van dit doktersvoorschrift voor kiné aan de club te worden overgemaakt om de toelating te kunnen aanvragen bij de K.B.V.B.

- Terugbetaling door het F.S.F. van uw opleg volgens de geldende officiële barema's enkel wanneer originele documenten (facturen, afrekeningen ziekenfonds, enz) worden voorgelegd (dus geen fotokopieën)

 

WAT VERDER?

- Je ontvangt thuis via het secretariaat van KFC Heikant een document van het F.S.F. dat door een dokter dient ingevuld te worden wanneer je de sportactiviteit hervat. Dit medisch protocol dient, wanneer ingevuld, zo vlug mogelijk bezorgd te worden aan Jurgen Steeman.

. Wees gewaarschuwd : Je bent niet verzekerd indien je een nieuwe kwetsuur oploopt in een wedstrijd alvorens dit document van herstel werd binnengebracht !

-Alle rekeningen dus zelf betalen. Na afrekening met je ziekenfonds de documenten (enkel originelen) binnenbrengen bij Jurgen Steeman voor verzending naar het F.S.F. Apothekersonkosten. Bewijs voor verzekering : kasticket is voldoende.

Dokters- en ziekenhuisrekeningen : facturen en afrekeningen ziekenfonds.

- Per ongevaldossier houdt de K.B.V.B. een bedrag van 8,70 euro in.

- Bij kwetsuren met een lange herstelperiode mag je tussentijdse afrekeningen binnenbrengen.

- De terugbetaling van de door u gemaakte kosten zal geschieden na ontvangst van de tussenkomst van

het F.S.F. door de club, dit kan een tweetal maanden duren. Gelieve hiermee rekening te houden.

Om een vlotte terugbetaling te garanderen is het noodzakelijk dat je aan Jurgen Steeman het bankrekeningnummer meedeelt waarop het tegoed kan gestort worden.